<div align="center"> <h1>Skanseny muzea na wolnym powietrzu. Parki etnograficzne</h1> <h3>Katalog skansenów w Polsce zgodnie z podziałem administracyjnym. Propozycje na weekendy, urlopy i wakacje.</h3> <p>Skanseny, Parki etnograficzne, Muzea Regionalne, Starz architektura, Wiejska architektura drewniana.</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://elalit.w.interia.pl" rel="nofollow">elalit.w.interia.pl</a></p> </div>